Indicaties & financiering

Financiering komt vanuit het PGB (Persoons gebonden budget).

• Groepsbegeleiding (dagbesteding)
• Individuele begeleiding
• Kortdurig verblijf (logeren)
• Langdurig verblijf (wonen)

Voor meer informatie over de indicaties en financiering en het aanvragen daarvan, kunt u terecht bij uw Jeugdwijkteam van uw gemeente.